Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

V podjetju SOLINE Pridelava soli d.o.o. (v nadaljevanju Soline) ter v Krajinskem parku Sečoveljske soline (v nadaljevanju KPSS) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), ki vam omogoča več nadzora nad uporabo lastnih osebnih podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
V podjetju SOLINE Pridelava soli d.o.o. (v nadaljevanju Soline) ter v Krajinskem parku Sečoveljske soline (v nadaljevanju KPSS) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), ki vam omogoča več nadzora nad uporabo lastnih osebnih podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

1 Upravljavec osebnih podatkov

Naziv: SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Naslov: Seča 115, 6320 Portorož, Slovenija
Telefon: +386 5 6721 330
Spletne strani: www.soline.si www.kpss.si www.thalasso-lepavida.si
Informacije o zasebnosti in varovanju podatkov ter obdelavi osebnih podatkov se objavijo na spletnih straneh podjetja SOLINE d.o.o. in se uporabljajo od 20. 2. 2019 dalje.

2 Vaše pravice 

Soline vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo in ZVOP-om. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na upravljavca osebnih podatkov (info@soline.si). Način uveljavljanja pravic je naveden v nadaljevanju.
S tem, ko se strinjate s to politiko zasebnosti, se strinjate, da ste seznanjeni tudi s svojimi pravicami in načini uveljavljanja.

3 Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Soline zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za naše podjetje.

3.1 Obdelava na podlagi privolitve
Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.
Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste nam podali s tem, ko ste se na naših spletnih straneh, prek enega izmed obrazcev ali prek elektronske pošte strinjali, da vam z navedenim namenom lahko zagotavljamo storitev. Če se na primer prijavite na prejemanje vsebin, kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in storitve, ali se registrirate za uporabo nekaterih storitev. Privolitev lahko pridobimo tudi pri določenih drugih poslovnih stikih. Vsaka privolitev, ki jo zahtevamo od vas, mora biti izrecna in nedvoumna. Privolitev lahko kadar koli prekličete, tako preprosto, kot ste jo dali. V naši podatkovni bazi bomo dokumentirali podatke o preklicu privolitve (recimo o vaši prijavi in odjavi na e- novice). Rok hrambe, ločeni namen(i) in možnost preklica so vedno jasno opredeljeni ob vsaki privolitvi. Ob morebitnem preklicu vaše privolitve vaših osebnih podatkov ne bomo več uporabljali za namen za katerega je bila privolitev preklicana. Posameznik je pred dano privolitvijo pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave njegovih osebnih podatkov. Morebiten umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

3.1.1 Pošiljanje novic, obvestil, promocij, ipd.
V okviru privolitve za pošiljanje novic, obvestil, promocij vas bomo obveščali o: 

• pošiljanje elektronskih obvestil o aktualnih nagradnih igrah in promocijskih akcijah
• elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah
• pošiljanje elektronskih vabil na dogodke
• pošiljanje vabil po pošti na dogodke
• telefonsko in elektronsko zbiranje naročil oz. prijav na dogodke
• pošiljanje e-publikacij

Ob podaji privolitve bo navedeno ali ta velja za vse zgoraj naveden vrste novic, obvestil, promocij ali le za posamezno izmed njih. Kadarkoli nam lahko tudi sporočite ali bi želeli prejemati le obvestila iz posamezne kategorije (ali to izbere na spletnih straneh).
Soline pri tem zbirajo in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek, elektronska pošta, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in telefonska številka in morebitne druge podatke, ki nam jih posredujete ob podaji soglasja.

3.1.2 Registracija uporabniškega računa
Registracijo uporabniškega računa posameznik opravi prostovoljno, s čimer poda privolitev v obdelavo za namene registracije uporabniškega računa. Ob registraciji, pa lahko poda tudi privolitev za druge prej naštete namene.
Za namen registracije uporabniškega računa za spletna mesta, Soline zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:
• obvezni podatki : uporabniško ime, ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov.

3.1.3 Sodelovanje v nagradnih igrah
Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene izvedbe nagradne igre družbe SOLINE d.o.o., kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre.
Za izvedbo nagradne igre, družba SOLINE d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov, elektronska pošta, telefonska številka in datum rojstva. Pri nagrajencih nagradne igre pa še davčno številko in številko bančnega računa v skladu s Splošnimi pogoji.

3.2 Obdelava na podlagi pogodbe
SOLINE d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe za namen izvajanja pogodbenih obveznosti. Vaše navedene osebne podatke obdelamo, da lahko izpolnimo sklenjeno pogodbo.

Pogodba z vami nastane ob:
1. oddaji naročila za spletni nakup ali nakup preko elektronske pošte
2. nakupu darilnih bonov in letnih vstopnic za KPSS
3. rezervaciji oziroma nakupu vodenih ogledov in rezervaciji oziroma nakupu storitev Thalasso Spa Lepa Vida
4. sklenitvi pogodbe o uporabi privezov 

Za pogodbe, ki nastanejo za namene od točk 1 do 3, Soline zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poln naslov.

Za pogodbe, ki nastanejo za namen pod točko 4, Soline zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika:
- o pogodbeni stranki – uporabniku priveza: ime, priimek, naslov, davčna, TRR, Tel. št.,reg. št. plovila, ID kartice za dostop
- o družinskih članih, ki jim lahko uporabnik priveza omogoči dostop: ime, priimek

Ob vstopih in izstopih s področja parka se lahko zabeležijo ime, priimek vstopajočega, ID kartice za dostop, datum, čas in vrsta dogodka.

3.3 Obdelava na podlagi zakonitih interesov
Zakoniti (legitimni) interes je pravna podlaga, na podlagi katere obdelujemo osebne podatke posameznikov, s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah, kadar posamezniki upravičeno pričakujejo, da bodo obveščeni (novinarji, mediji), ali v primerih določenih poslovnih stikov. O tem posameznike tudi obvestimo. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti (legitimni) interes upravičen in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi.

3.4 Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca
SOLINE d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga, kadrovske zadeve.
Za navedene namene, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, EMŠO, e- naslov, telefonska številka.
Zakonodaja nam omogoča, da določene osebne podatke lahko zbiramo za jasno opredeljene namene, določa nam tudi rok hrambe, način ravnanja s temi podatki in izpolnjevanje drugih zahtev v zvezi z varovanjem (videonadzor, zaposleni, plače ipd).
Osebne podatke o zaposlenih v Solinah obdelujemo v skladu z zakoni in o njih zbiramo in obdelujemo osebne podatke na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) in drugih zakonov, ki urejajo delovna razmerja.
Za zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja osebne podatke posameznikov, ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru obdelujemo na podlagi Ustave in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in sicer video zapis ter datum in čas vstopa in izstopa iz/v prostor/a. Osebni podatki se hranijo največ eno leto po nastanku. 

4 Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov praviloma ne delimo s tretjimi osebami. Le v redkih primerih, kadar ste v te privolili sami (o tem vas jasno tudi obvestimo) ali ko lahko zagotovimo, da prejemnik zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov pa to storimo, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zagotavljanje storitve.

V primerih, ko to določa zakonodaja, smo dolžni vaše osebne podatke posredovati tudi uradnim organom.

Pri opravljanju naše dejavnosti vaše osebne podatke včasih lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci. Kot upravljavec smo odgovorni za skrbno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, zato s pogodbenimi obdelovalci sklenemo pogodbe o varstvu osebnih podatkov ali dopolnila k pogodbam kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Tako jih še posebej zavežemo k varstvu osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ali smo jih prejeli.
Soline praviloma ne iznašajo osebnih podatkov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji Solin iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev Solinam ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, Soline to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

5 Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 5 let od preklica vaše privolitve.
Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank, v primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.
Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.
V primerih zakonskih določb, izvršljivih administrativnih, sodnih nalogov, hrambi vaših osebnih podatkov na računu morajo SOLINE kot davčni zavezanec zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu.

6 Katere osebne podatke o vas zbiramo in obdelujemo, s kakšnim namenom in koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Evidence dejavnosti obdelave zbirk podatkov je Priloga 1 dokumenta »Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov«

7 Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:
• izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih Soline o uporabniku obdelujejo,
• popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo Soline, niso pravilni,
• izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da Soline preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,

Poleg tega lahko uporabniki:
• ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja
• uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Solinam.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na Soline posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: info@soline.si ali poštni naslov: SOLINE d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož, Slovenija.
Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko Soline sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki. Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). Soline bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe:

V primeru, da uporabnik meni, da Soline pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Solinah. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Soline d.o.o. , Seča 115, 6320 Portorož, Slovenija, ali na e-naslov: info@soline.si 
Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec. 

8 Neposredovanje podatkov in posledice

Soline pri sklepanju pogodbenih razmerij z uporabniki zahteva le podatke, ki jih lahko zahteva v skladu s predpisi ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. Zahtevani podatki so navedeni v pogodbi oziroma v tej politiki. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Soline ne morejo pridobiti, lahko Soline zavrnejo sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopijo. Posamezniki lahko Solinam posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

9 Končne določbe

Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in morebitni pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.
Ta politika se objavi in je dostopna na spletnih straneh družbe in na prodajnih mestih Solin

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. (Nastavitve piškotkov)
Potrdi